SYGEMELDING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke lægen, der sygemelder.
 
Det er dig selv, der afgør om du er i stand til at gå på arbejde. Det vil lægen altid bakke op om, hvis der en lægefaglig begrundelse for din sygemelding.
 
Lægen kan anbefale, at du sygemelder dig.
 
I nogle situationer er det en god ide at rådføre dig med din læge, før du sygemelder dig. Ligesom det er godt at have talt med din fagforening, de kan rådgive dig juridisk, det kan lægen ikke.
 
Husk du har ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver, hvorfor du er sygemeldt.
 
Din arbejdsgiver kan bede om dokumentation, en attest, for din sygdom.
 

  • En mulighedserklæring, er den mest konstruktive måde. Denne kan laves efter 14 dages sygdom. Her udfylder arbejdstager og arbejdsgiver attesten sammen. Formålet er at få dig tilbage i arbejde under fornuftige forhold. Lægen er din sikkerhed for, at det der aftales er forsvarligt.
  • En varighedserklæring. Her bekræfter lægen, at du er syg og anslår en varighed.
  • En frihåndsattest. Her bekræfter lægen, at du er eller har været syg.

 
Disse attester er ikke omfattet af sygesikringen, og er noget man betaler for. Når din arbejdsgiver beder om en af disse attester, er det arbejdsgiver, der betaler for attesten.
 
Enten skal du medbringe arbejdsgivers EAN-nummer, så vi kan sende en elektronisk regning, ellers skal du lave aftale med arbejdsgiver om, at du betaler attesten, får en regning og arbejdsgiver refunderer til dig.
Vi sender ikke papirregning direkte til din arbejdsgiver.
Nogle arbejdsgivere forlanger, at du selv betaler for dokumentation for din sygdom. 
 
Vi skal også bruge adressen til din arbejdsgiver og navn på hvem den skal stiles til.
 
Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til omsorgssamtale i begyndelsen af din sygdom.
 
Kommunen kan bede din læge om forskellige attester, du skal enten give dit samtykke til dette eller vil blive bedt om at bestille tid hos din læge til udfyldelse af attesten. Det er dit ansvar at bestille tiden.