MEDICIN TIL REJSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er kun krav om pillepas til medicin som er sløvende eller euforiserende. 
 
Dvs ikke til astma-, gigt-, hjertemedicin og heller ikke til antibiotika.  
 
Pillepasset (Schengenattest) er et bevis på at den medbragte medicin er til eget brug. Det er gyldig i 30 dage. Medbring originalen, kopi godtages ikke altid. 

Pillepasset bestilles via dette link og hentes på apoteket. Pillepasset er gratis.
 
En medicinattest kan fås på det medicin der ikke er opfattet i pillepasset, det har ikke juridisk gyldighed og det koster et gebyr.
 
Medbringer du kanyler og sprøjter i kufferten, kan du vælge at få udfærdiget et dokument på engelsk, der kan bruges ved spørgsmål i tolden. Der findes en standard på Diabetes foreningens hjemmeside. 

Hent lægeerklæringen her

Attesten skal underskrives af din læge og dermed dokumenteres at der er lægefaglig begrundelse for at du medbringer det. Dette er ikke omfattet af sygesikringen og dermed noget du selv betaler for.
Alternativt kan du medbringe din recept, men husk den er på dansk.
 
Har du brug for at medbringe flydende medicin, skal den under flyveturen være ubrudt og i original embalage. Medbring recepten og bon.

Dette er regler for håndbagage inden for Schengen. Til øvrige lande se nedenfor  
 
Skal du rejse uden for Schengen eller i mere end 30 dage, anbefaler vi at du kontakter ambassaden for det eller de pågældende lande.
Ofte gælder følgende, men undersøg på ambassaden

  • Få din egen læge til at udfylde en ”To whom it may concern”, som angiver:
  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde per dag)
  • Den sendes til Udenrigsministeriet, som legaliserer den, mod gebyr.
  • Efterfølgende sendes den til den/de pågældende ambassader, som stempler den. Prisen oplyses ved henvendelse til den pågældende ambassade. Dette gælder kun for de lande, som ikke har underskrevet den internationale Apostille-konvention.